GN02 Ngôi sao ngũ giác

Mẫu:  ‪‎GN02 Ngôi sao ngũ giác

Kiểu cắt:  Ngũ giác

Kích thước:  Theo yêu cầu

Đá:  Topaz trắng, xanh. Aquamarine. Tourmaline. Garnet. Spinel. Đá Peridot. Hoặc loại đá khác.

Anh chị muốn mua sản phẩm này hãy liên hệ với Vesta.

GN06 Cipolla

Mẫu:  ‪‎GN06 Cipolla

Kiểu cắt:  Đa giác

Kích thước:  Theo yêu cầu

Đá:  Topaz trắng, xanh. Aquamarine. Tourmaline. Garnet. Spinel.... Hoặc loại đá khác.

Anh chị muốn mua sản phẩm này hãy liên hệ với Vesta.

GN09 Tartan

Mẫu:  ‪‎GN09 Tartan

Kiểu cắt:  Vuông

Kích thước:  Theo yêu cầu

Đá:  Topaz trắng, xanh. Aquamarine. Tourmaline. Garnet.Spinel. Peridot. Ruby. Sapphire. Hoặc loại đá khác.

Anh chị muốn mua sản phẩm này hãy liên hệ với Vesta.

GN15 Blue Happines

Mẫu:  ‪‎GN15 Blue Happines

Kiểu cắt:  Hình thoi

Kích thước:  Theo yêu cầu

Đá:  Topaz trắng, xanh. Aquamarine. Tourmaline. Garnet. Spinel.Peridot. Ruby. Hoặc loại đá khác.

Anh chị muốn mua sản phẩm này hãy liên hệ với Vesta.

GN17 Star of Darkness

Mẫu:  GN17 Star of Darkness

Kiểu cắt:  Vuông

Kích thước:  Theo yêu cầu

Đá:  Thạch Anh vàng, tím. Topaz trắng, xanh. Aquamarine.Tourmaline. Hoặc loại đá khác

Anh chị muốn mua sản phẩm này hãy liên hệ với Vesta.

GN18 Con mắt của Zul

Mẫu:  ‪‎GN18 Con mắt của Zul

Kiểu cắt:  Đa giác

Kích thước:  Theo yêu cầu

Đá:  Thạch Anh vàng, tím. Topaz trắng, xanh. Aquamarine. Tourmaline. Đá Garnet. và các loại đá khác

Anh chị muốn mua sản phẩm này hãy liên hệ với Vesta.

GN19 Xmas

Mẫu:  ‪‎GN19 Xmas

Kiểu cắt:  Hình thoi

Kích thước:  Theo yêu cầu

Đá:  Thạch Anh vàng, tím. Topaz trắng, xanh. Aquamarine. Tourmaline. Garnet. và các loại đá khác

Anh chị muốn mua sản phẩm này hãy liên hệ với Vesta.

GN20 Cây Tuyết tùng

Mẫu:  ‪‎GN20 Cây Tuyết tùng

Kiểu cắt:  Giọt lệ

Kích thước:  Theo yêu cầu

Đá:  Topaz xanh. Aquamarine, Peridot. Spinel. Sapphire. Hoặc các loại đá khác.

Anh chị muốn mua sản phẩm này hãy liên hệ với Vesta.

GN21 Trái tim Kokoro

Mẫu:  ‪‎GN21 Trái tim Kokoro

Kiểu cắt:  Trái tim

Kích thước:  Theo yêu cầu

Đá:  Topaz trắng, xanh. Aquamarine. Tourmaline. Garnet. Spinel. Peridot. và các loại đá khác

Anh chị muốn mua sản phẩm này hãy liên hệ với Vesta.

GN22 My Heart

Mẫu:  ‪‎GN22 My Heart

Kiểu cắt:  Trái tim

Kích thước:  Theo yêu cầu

Đá:  Topaz trắng, xanh. Aquamarine. Tourmaline. Garnet. Hoặc loại đá khác

Anh chị muốn mua sản phẩm này hãy liên hệ với Vesta.

GN25 Hoa Anh Đào

Mẫu:  ‪‎GN25 Hoa Anh Đào

Kiểu cắt:  Tròn

Kích thước:  Theo yêu cầu

Đá:  TThạch Anh vàng, tím. Topaz trắng, xanh. Peridot.

Anh chị muốn mua sản phẩm này hãy liên hệ với Vesta.

GN26 Tristano

Mẫu:  ‪‎GN26 Tristano

Kiểu cắt:  Tam giác

Kích thước:  Theo yêu cầu

Đá:  Thạch Anh vàng, tím. Topaz trắng, xanh. Peridot.

Anh chị muốn mua sản phẩm này hãy liên hệ với Vesta.

GS01 Ngôi Sao Phương Bắc

Mẫu:  ‪‎GS01 Ngôi Sao Phương Bắc

Kiểu cắt:  Vuông

Kích thước:  Theo yêu cầu

Đá:  Topaz màu xanh, trắng. Aquamarine. Spinel. Sapphire. Hoặc các loại đá khác.

Anh chị muốn mua sản phẩm này hãy liên hệ với Vesta.

GS07 Hoa Cúc

Mẫu:  GS07 Hoa Cúc

Kiểu cắt:  Tròn

Kích thước:  Theo yêu cầu

Đá:  Thạch Anh vàng, tím. Topaz trắng, xanh. Peridot. Spinel. Đá Tourmaline. Hoặc loại đá khác.

Anh chị muốn mua sản phẩm này hãy liên hệ với Vesta.

GS11 Quả Quýt

Mẫu:  GS11 Quả Quýt

Kiểu cắt:  Vuông

Kích thước:  Theo yêu cầu

Đá:  Thạch Anh vàng, tím. Topaz trắng, xanh. Garnet. Tourmaline. Hoặc loại đá khác.

Anh chị muốn mua sản phẩm này hãy liên hệ với Vesta.

GS12 Hoa Nhung Tuyết

Mẫu:  GS12 Hoa Nhung Tuyết

Kiểu cắt:  Tròn

Kích thước:  Theo yêu cầu

Đá:  Thạch Anh trắng. Topaz trắng. Zirconia. CZ. Hoặc loại đá khác.

Anh chị muốn mua sản phẩm này hãy liên hệ với Vesta.

GS13 Hoa Thanh Cúc

Mẫu:  GS13 Hoa Thanh Cúc

Kiểu cắt:  Ngũ giác

Kích thước:  Theo yêu cầu

Đá:  Đá Topaz xanh. Đá Aquamarine. Đá Sapphire nhân tạo. Hoặc các loại đá khác

Anh chị muốn mua sản phẩm này hãy liên hệ với Vesta.

GS16 Hoa Sen 2

Mẫu:  GS16 Hoa Sen 2

Kiểu cắt:  Tròn

Kích thước:  Theo yêu cầu

Đá: Đá Topaz màu trắng. Đá Garnet. Đá Spinel. Đá Peridot. Đá Tourmaline. Hoặc các loại đá khác.

Anh chị muốn mua sản phẩm này hãy liên hệ với Vesta.

GS17 Hoa Hướng Dương

Mẫu:  GS17 Hoa Hướng Dương

Kiểu cắt:  Tròn

Kích thước:  Theo yêu cầu

Đá:  Garnet. Spinel. Ruby. Hoặc loại đá khác.

Anh chị muốn mua sản phẩm này hãy liên hệ với Vesta.