Thị trường

Cách tính giá kim cương theo Rapaport
Cách tính giá kim cương theo Rapaport

Giá của viên kim cương cùng độ sạch và cấp độ màu nhưng có trọng lượng khác nhau thì giá hoàn toàn khác nhau...

Người châu Á tích lũy trang sức quý và đồ cổ cho tương lai
Người châu Á tích lũy trang sức quý và đồ cổ cho tương lai

Người lao động tại châu Á cho rằng tài sản, trang sức quý và đồ cổ là những nguồn tài chính mới...

Báo cáo thị trường kim cương toàn cầu năm 2013
Báo cáo thị trường kim cương toàn cầu năm 2013

Báo cáo này cũng trình bày những xu hướng chính trong chuỗi giá trị đối với kim cương thô...

Lịch sử các mức giá kim cương theo các năm
Kim cương - công cụ đầu tư

Từ lâu những người giàu có thường phải suy tính tìm kiếm cách thức đầu tư để đang dạng hóa tài sản,...

Tìm kiếm

Mới Cập Nhật