Phân loại kim cương

Một nhà nghiên cứu đá quý làm thế nào để suy đoán loại kim cương?
Hệ thống phân loại kim cương và tầm quan trọng trong giám định ngọc học (phần 3)

Kính quang phổ đã được sử dụng từ lâu để phát hiện các phương pháp...

Các loại kim cương được phân loại như thế nào và tại sao chúng quan trọng trong nghiên cứu đá quý?
Hệ thống phân loại kim cương và tầm quan trọng trong giám định ngọc học (phần 2)

Kim cương tinh khiết được tạo thành từ duy nhất một nguyên tố...

Hệ thống phân loại kim cương và tầm quan trọng trong giám định ngọc học (phần 1)

Giám định kim cương đá quý theo phương pháp khoa học và bằng...

Tìm kiếm

Mới Cập Nhật