Phân biệt giả kim cương và kim cương tổng hợp trong phòng thí nghiệm

Phân biệt giả kim cương và kim cương tổng hợp trong phòng thí nghiệm

Những khách hàng rất thường xuyên sử dụng thuật ngữ kim cương nhân tạo để chỉ thứ người ta đang thực sự nói đến là những viên giả kim cương (hay kim cương mô phỏng – Diamond simulants).

Mặc dù họ dùng khái niệm nào, những vật liệu được xếp vào loại này là Cubic Zirconia (CZ), Moissanite, Saphia trắng và YAG... Chúng gây ra sự nhầm lẫn giữa những viên kim cương được tổng hợp trong phòng thí nghiệm và những viên đá giả kim cương.

Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm rõ sự khác nhau giữa những viên kim cương tổng hợp trong phòng thí nghiệm và những vật liệu khác giống với kim cương.

Khái niệm nhân tạo được định nghĩa là "sự hình thành những hợp chất thông qua một hay nhiều phản ứng hóa học bao gồm những chất đơn giản." Nhân tạo, khi là một tính từ, được định nghĩa là: "được tạo ra bởi con người bằng sự tổng hợp hóa học đặc biệt làm giống với một sản phẩm tự nhiên".

Những viên kim cương được tạo ra trong phòng thí nghiệm không được tạo ra bởi phản ứng hóa học của hai hay nhiều chất đơn giản mà bằng quá trình nuôi cấy tinh thể, nguyên tử liên kết nguyên tử giống với quá trình trong tự nhiên.

Và sau đây là một số khác biệt:

Kim cương – Kim cương mô phỏng và các tính chất ngọc học
Vật liệu Công thức Chiết suất (589.3nm) Độ tán sắc (431-687nm) Độ cứng (Moh) Tỉ trọng (g/cm3) Độ dẫn nhiệt Công nghệ cập nhật
Kim cương tự nhiên C 2.417 0.044 10 3.52 Cực tốt (Tự nhiên)
Kim cương tổng hợp  C 2.417 0.044 10 3.52 Cực tốt 1953- 
Mô phỏng nhân tạo 
 Thủy tinh Si + Pb ~1.6 >0.020 <6 2.4-4.2 Kém 1700-
Saphia trắng Al2O3  1.762-1.770 0.018 9 3.97 Kém 1900-1947
Spinel MgO.Al2O3 1.727 0.020 8 ~3.6 Kém 1920-1947
Rutile TiO2 2.62-2.9 0.33 ~6 4.25 Kém 1947-1955
Stronium SrTiO3 2.41 0.19 5.5 5.13 Kém 1955-1970
YAG Y3Al5O12 1.83 0.028 8.25 4.55-4.65 Kém 1970-1975
GGG Gd3Ga5O12 1.97 0.045 7 7.02 Kém 1973-1975
Cubic Zirconia ZrO2 (+Đất hiếm) ~2.2  ~0.06 ~8.3 ~5.7 Kém 1976-
Moisanite SiC 2.648-2.691 0.104 8.5-9.25 3.2 Tốt 1998-

Tìm kiếm

Mới Cập Nhật