Hệ thống phân loại độ trong của đá quý màu

• VVS (chưa một lượng rất rất nhỏ không đáng kể): Những tạp chất rất nhỏ rất khó có thể quan sát được dưới kính lúp phóng đại 10 lần bởi một chuyên gia về đá quý.

VVS, Eye clean 1

 VVS, Eye clean 1

• VS (Chứa một lượng rất nhỏ): Những tạp chất nhỏ chỉ có thể nhìn thấy dưới kính lúp phóng đại 10 lần.

 VS, Eye clean 2

 VS, Eye clean 2

• SI1 –SI2 (Chứa một lượng nhỏ): Tạp chất dễ dàng nhìn thấy được dưới kính lúp phóng đại 10 lần nhưng thường không nhìn thấy được bằng mắt thường. SI1 sạch hơn SI2.

SI1, Slightly included 1

SI1, Slightly included 1

SI2, Slightly included 2

SI2, Slightly included 2

• I1 – I2 – I3 (Có tạp chất): Tạp chất có thể nhìn thấy được bằng mắt thường.

I1, Included 1

I1, Included 1

 I2, Included 2

 I2, Included 2

I3, Included 3

I3, Included 3

Đối với các loại từ VVS đến SI, phân loại độ trong của đá quý màu có ảnh hưởng đến giá trị của viên đá quý đó, không căn cứ vào bề ngoài của nó khi chưa được phóng đại. Độ trong được đánh giá dựa vào kết quả khi nhìn dưới kính lúp phóng đại 10 lần số lượng các vết trầy xước, màu sắc của những vết gãy, vị trí của chúng, tất cả đều được dùng để đánh giá đá quý. Những người mua bình thường rất khó có thể nhìn thấy những vết như thế này.

OPQ, Opaque

OPQ, Opaque

HTL1, Rich Horsetail (used for Russian demantoids)

HTL1, Rich Horsetail (used for Russian demantoids)

HTL2, Weak Horsetail (used for Russian demantoids)

HTL2, Weak Horsetail (used for Russian demantoids)

 

Tìm kiếm

Mới Cập Nhật