Màu sắc

Hệ thống phân loại màu sắc đá quý cho web, ảnh, clip.
Hệ thống phân loại màu sắc đá quý cho web, ảnh, clip.

Hệ thống phân loại màu sắc đá quý cho web là hệ thống đơn giản dựa trên hệ thống phân loại màu sắc đá quý tự nhiên tiêu chuẩn của GIA...

Khái niệm mầu sắc trong đá quý
Khái niệm mầu sắc trong đá quý

Mầu sắc của một viên đá quý là đặc điểm nổi trội nhất và là đặc trưng quan trọng nhất, thậm chí mầu sắc của viên đá là yếu tố quan trọng để quyết định giá trị của nó. ...

Những quan niệm về màu sắc đá quý
Những quan niệm về màu sắc đá quý

Đá quý nói chung có một sự đa dạng đáng kinh ngạc về màu sắc, sắc thái và sự đa dạng này là vô tận tuyệt vời....

Tìm kiếm

Mới Cập Nhật