Hệ thống thuật ngữ trong cắt đá quý kiểu Facet

hệ thống thuật ngữ cắt kiểu facet Kiểu cắt tròn rực rỡ 57 mặt giác

 

Crown- Phần vương miện Nửa trên của viên đá, phần bên trên đai đường viền
Table- Mặt bàn Phần bề mặt lớn trên cùng của viên đá
Star- Mặt giác sao Những mặt giác xung quanh mặt bàn, cũng có thể tiếp xúc với các mặt giác vương miện chính
Main- Mặt giác vương miện chính Cũng giống như các mặt giác chính trong Phần nón, chỉ khác là nó ở trên phần vương miện. Cũng thường là mặt giác nơi góc khởi đầu được cắt. Mọi mặt cắt khác được tính toán từ nó.
Pavilion- Phần nón Nửa dưới của viên đá, phần bên dưới đai đường viền
Girdle- Đai đường viền Đường đai viền chia phần trên với phần dưới
Culet- Điểm cuối Đỉnh nằm dưới đáy viên đá
Main- Mặt giác nón chính Một cách để xác định phần mặt giác nón chính đó là bề mặt được cắt ở góc điểm cuối, và những bề mặt nón khác sẽ được cắt ở các góc +/- thiết lập này. Trên một số viên đá mặt giác nón chính điểm cuối là mặt giác kết thúc ở điểm cuối. Suy nghĩ theo cách khác, nó đơn giản chỉ là một cái tên cho một mặt giác giúp cho việc phân biệt nó từ những mặt cắt khác khi tạo ra một sơ đồ cắt mặt giác
Break- Mặt giác đường viền (phần nón hay phần vương miện) Những mặt giác được thấy trên mỗi cạnh của các mặt giác chính, thường là nhiều gấp 2 lần mặt giác chính. Chúng thường bắt đầu ở phần đai đường viền và dịch chuyển hướng về đỉnh hay đáy của viên đá phụ thuộc vào phần nón hay phần vương miện.

 

Kiểu cắt ngọc lục bảo 45 mặt giác.

 

Critical angle- Góc tới hạn Góc mà ở đó phần lớn ánh sáng bị phản chiếu ngược lại về bên trong viên đá. Cắt bên dưới góc này sinh ra một "hiệu ứng cửa sổ" và nhiều ánh sáng bị mất đi hơn là phản chiếu ngược lại.
Culet angle- Góc đáy Góc mà các mặt giác đáy chính sẽ được cắt, và góc được sử dụng để tính toán các mặt giác đáy khác. Những góc này không phải là những hằng số, hơn nữa chúng là những chỉ dẫn.
Crown angle- Góc vương miện Góc mà các mặt giác chính phần vương miện được cắt và góc này được dùng để tính toán những mặt giác khác trong phần vương miện. Những góc này không phải những hằng số, hơn nữa chúng là những chỉ dẫn.
Thanh dop Thanh hay đũa nơi một viên đá thô được gắn vào trước khi cắt các mặt giác. Thanh DOP được sử dụng để điều chỉnh viên đá thô trong quá trình nó được mài thành viên đá thành phẩm.
Index gear- Bánh răng chỉ số Bánh răng được sử dụng để xác định vị trí của các mặt giác xung quanh viên đá. Nó được dùng để xác định tính đối xứng của viên đá. Bánh răng chỉ số được dùng để căn chỉnh và cố định thanh dop ở các vị trí được đặt.
Hình được minh họa là một bánh răng chỉ số có 32 răng và nó có thể cắt bất kỳ dạng đối xứng nào thường được chia thành 32. Do vậy, bạn có thể cắt viên đá 4 mặt, 8 cạnh và 16 hay 32 mặt. Nó không thể được dùng để cắt những viên đá 3, 5 hay 6 mặt do 32 không phải là ước số của chúng.

 

 

Tìm kiếm

Mới Cập Nhật