Cơ sở lý thuyết

Hình khối trong chế tác đá quý (phần 2)

Việc cắt mài một viên đá cũng phụ thuộc rất nhiều vào hình dạng tự nhiên ban đầu của nó...

Hình khối trong chế tác đá quý (phần 1)

Gần đây cũng xuất hiện một trường phái sử dụng những viên đá hoàn toàn không cắt gọt,...

Cơ sở lý thuyết về cắt mài kiểu Facet
Cơ sở lý thuyết về cắt mài kiểu Facet

Bạn sẽ thường xuyên bắt gặp mối quan hệ giữa chiết suất và góc tới hạn được sử dụng trong các cuộc thảo luận...

Cơ sở cắt Facet chuẩn mực
Cơ sở cắt Facet chuẩn mực

Bất kì ai đã từng viết về hay công bố thông tin về cắt facet đều cần phải có sơ đồ này. Hãy tiến lên phía trước  ...

Hệ thống thuật ngữ trong cắt đá quý kiểu Facet
Hệ thống thuật ngữ trong cắt đá quý kiểu Facet

Hệ thống thuật ngữ trong cắt đá quý kiểu Facet...

Tìm kiếm

Mới Cập Nhật